X30 phá lưới - Đặng Thanh

Tủ sách -> Tiểu thuyết

X30 phá lưới

Tác giả: Đặng Thanh
Mục lục
Lời nói đầu
Chương 1 - Phan Thúc Định
Chương 2 - Vân Anh
Chương 3 - Gặp lại người xưa…
Chương 4 - Câu chuyện tình của người cán bộ
Chương 5 - Số điện thoại 377
Chương 6 - Sự ra đời của một nội các
Chương 7 - Chiến trường mở rộng
Chương 8 - Những đòn đầu tiên của miền Bắc giáng xuống CIA
Chương 9 - Từ Đại thế giới đến Liberty Palace…
Chương 10 - “Phương án Việt Mỹ I”
Chương 11 - Nỗi lo sợ của Thuý Hằng
Chương 12 - Bản Danh sách Việt Cộng nằm vùng
Chương 13 - Biệt thự Hoàng Chương
Chương 14 - Bị theo dõi
Chương 15 - Một vụ bắt cóc
Chương 16 - Nanh vuốt của CIA
Chương 17 - Sự thống nhất của một kế hoạch Việt – Mỹ
Chương 18 - Kí giả Phu-lít-xtơn
Chương 19 - Gió đã xoay chiều
Chương 20 - Lãnh chúa miền Trung
Chương 21 - Vườn cam của Ngô Đình Cẩn
Chương 22 - Mai Lan và Lý Lâm
Chương 23 - Tố Loan trước sự thật phũ phàng
Chương 24 - Con chim mồi trong phong trào sinh viên
Chương 25 - Hồng Nhật đứng trước quân thù
Chương 26 - Việc gì đã xảy ra trong bệnh viện Huế?
Chương 27 - Sổ lồng
Chương 28 - Các ông có tin tôi không
Chương 29 - Kỉ vật cũ của người bạn bên núi Ngự Bình
Chương 30 - Một quả đấm hạ hai quân thù
Chương 31 - Lá thư tuyệt mệnh của Vân Anh
Chương 32 - Tấn bi kịch ở ki-lô-mét số 13+500
Chương 33 - Thoát hiểm
Chương 34 - Trở về
Chú thích
Truyện hay sao bạn không
chia sẻ
cho bạn bè?
© TuSach.mobi - Đọc truyện online trên mobile